Liveblog

Europeada

Europeada

 • Marie Luiza Pjetašec połoži bul na spěšnu Sofiju Bejmakec kiž smali doprědka!

  Benno Scholze, 6/19/2016 9:27:20 AM Uhr
 • 0:3 (22.), 0:4 (23). Po zakopje štwórtych wrotow je so naša nadběhowarka Marie-Luise Pjetašec z dalokej třělwu do přećiwniskeje połojcy wuswobodźić spytała. To je so jej tež poradźiło. Wodychnjenje pak traješe jenož skrótka. Okcitančanki njepřestajnje nadběhuja.
  Jan Rehor, 6/19/2016 9:29:56 AM Uhr
 • Lara Brücknerec spyta stajnje zaso přez lěwy bok

  Benno Scholze, 6/19/2016 9:34:25 AM Uhr
 • haroca faza w šěsnatce Serbow..ale Jadwiga Rychtarjowa dźerži bul kruće

  Benno Scholze, 6/19/2016 9:37:00 AM Uhr
 • Na hrě so wjele změniło njeje. Někotre zajimawe informacije k sudniskemu kolektiwej wokoło sudniče Petry Kofler pak smy runje rešeršowali: Asistentaj při pobočnymaj linijomaj mataj jenož nadawk sudnikej pokazać, hdyž je bul won. Wo nimohru a wšo druhe stara so sudniča sama. Hakle wot štwórćfinala budźe zarjadowar kompletny wukubłany kolektiw stajić. Mjeztym steji 0:5 (35.). Čakamy na přestawku!
  Jan Rehor, 6/19/2016 9:44:20 AM Uhr
 • Hdy da budźe skónčnje přestawka? 0:6 (41.). Do toho bě bul wot łaty wotskočił.
  Jan Rehor, 6/19/2016 9:48:32 AM Uhr
 • Tež Okcitanki raz nimo třěla...a so přez zhubjenu šansu mjerzaja. Škit Serbowkow spyta so rjadować.

  Benno Scholze, 6/19/2016 9:49:02 AM Uhr
 • stajne nadběhi dyrbja Serbowki wotwobarać - to dźe na substancu

  Benno Scholze, 6/19/2016 9:49:51 AM Uhr
 • bohužel je to wobraz kiž pře husto widźimy..

  Benno Scholze, 6/19/2016 9:52:12 AM Uhr
 • 0:7 (45.). To tola móžno njeje!? Na skónčnje! Přestawka! Z tutym mjezywuslědkom ličili njejsmy.
  Jan Rehor, 6/19/2016 9:53:15 AM Uhr
 • Nětko rěka za naju: Kusk wodychnyć. Dźěłowe wuměnjenja za blog su wuběrne, hra z naju wida je jenož za přećiwnika SKWž wuběrna.

  Jan Rehor, 6/19/2016 9:57:35 AM Uhr
 • Petra Kofler je hru druhi połčas zahwizdała. Žane změny w serbskim cyłku. Trenar Pětr Bejmak smě hišće štyri razy měnić. Cyłkownje je pjeć změnow dowolenych.
  Jan Rehor, 6/19/2016 10:07:47 AM Uhr
 • 55. mjeńšina: Wólny kop 25 metrow před wrotami za Serbowki. Beno měni, zo je to Lenka Fryčec-distanca. Třělić pak budźe Sofija Bejmkaec. Bohužel wyše wrotow. Nětko smy hižo 11 mjeńšinow bjez přećiwniskich wrotow. Bohu dźak!
  Jan Rehor, 6/19/2016 10:13:34 AM Uhr
 • Jadwiga Rychtarjowa dźerži bul kruće..a je zdobom jara sylna we wrotach!

  Benno Scholze, 6/19/2016 10:15:22 AM Uhr
 • 61. mjeńšina: Změna pola Serbowkow. Lara Brücknerec z Kulowca hrajnišćo wopušći, za nju hraje nětko Michaela Domaškec z Łušća.
  Jan Rehor, 6/19/2016 10:19:59 AM Uhr
 • Wrota SERBOWKI! 63. mjeńšina, Chrystina Pašcyna rěka prěnja Serbowka-Europeadatřělča. SUPER HOLCY!
  Jan Rehor, 6/19/2016 10:20:48 AM Uhr
 • CHRYSTINA PAŠCYNA!
  Jan Rehor, 6/19/2016 10:21:25 AM Uhr
 • Fanojo so wjesela přez wrota!

  Benno Scholze, 6/19/2016 10:22:55 AM Uhr
 • Lenka Fryčec koordinuje srjedźne polo a bule doprědka rozdźěli

  Benno Scholze, 6/19/2016 10:29:04 AM Uhr
 • Hišće dwě informaciji k wrotam: Bě to klasiski konter, kotryž je Sofija Bejmakec ze superpasom na Chrystinu Pašcynu zahajiła. Na to bě Pašcyna bul nimo wrotarki Okcitančankow połožiła.
  Jan Rehor, 6/19/2016 10:29:12 AM Uhr
 • Mjeztym steji 1:8. Běše to kuriozna scena w šěsnatce našich holcow. Po pingpongu ležeše bul nadobo we wrotach. To dobre na tutej infomaciji je, zo su naše holcy w druhim połčasu 25 mjeńšinow bjez wrotow wostali. 1:9 (73.).
  Jan Rehor, 6/19/2016 10:32:02 AM Uhr
 • Změna pola Serbowkow. 75. mjeńšina: Marija Škodźina hraje nětko za Lubinu Mičkec.
  Jan Rehor, 6/19/2016 10:34:48 AM Uhr
 • Jědnatka Okcitaniska. Michaela Domaškec je Okcitančanku foulowała. Hišće njeje třělča třěliła. 10:1 (80.) / 11:1 (81.) / 12:1 (83.).
  Jan Rehor, 6/19/2016 10:37:08 AM Uhr
 • Jadwiga Rychtarjowa njeměješe žanu šansu..

  Benno Scholze, 6/19/2016 10:44:14 AM Uhr
 • Módro, čerwjena, běła - Serbska wubranka!

  Jan Rehor, 6/19/2016 10:44:57 AM Uhr
 • Hišće dwě mjeńšinje. Nalada w serbskim fanowym bloku pak je dale wuběrna. Hišće jedyn wólny kop za Okcitančanki. Změna w 91. min.: Jana Mejglowa hraje nětko za Chrystinu Pašcynu.
  Jan Rehor, 6/19/2016 10:48:41 AM Uhr
 • To wona bě prěnja hra za SKW tu w Južnym Tirolu. Serbowki podleža Okcitančankam z 1:12 (0:7). Při wšěm pak móžemy našim holcam za angažowany wukon gratulować.
  Jan Rehor, 6/19/2016 10:51:57 AM Uhr
 • Mustwo SKWž dźakuje so Łužiskim přiwisnikam za fenomenalnu podpěru.

  Jan Rehor, 6/19/2016 10:55:42 AM Uhr
 • Wona je měła dźensa najwjace dźěła, sobuhrajerki tróštuja Jadwigu Richterowu.

  Benno Scholze, 6/19/2016 10:59:27 AM Uhr
 • Naši fanojo so dźensa jasnej dobyli. Podpěra bě a je SUPER!

  Jan Rehor, 6/19/2016 11:01:40 AM Uhr
 • A tu hišće krótki widejo bjez komentara :-).

  Jan Rehor, 6/19/2016 11:08:49 AM Uhr
 • Luby postrowy z Mühwalda, mój z Benom přizjewimoj so potom zaso wokoło 17.00 hodź. z San Giovanni :-). Dajće sej připołdniši spink lubić. Beno a Jan
  Jan Rehor, 6/19/2016 11:20:28 AM Uhr
 • Fanojo we Łužicy su cyle napjeći. Tu Hejduškec fanowy blok. Dale tak!

  Benno Scholze, 6/19/2016 1:43:22 PM Uhr
 • Lube postrowy ze San Giovanni! Sudnik z rjanej frizuru (o-zwuk šefina SR) je na hrajnišću. Za někotre mjeńšiny móžemy započinać. Hraje so w San Johann w Arnthalu na kumštnym trawniku. Serbska koparska wubranka nastupi w čerwjenych košlach, běłych cholowach a čerwjenych nohajcach - naš přećiwnik z Danskeje w ćmowomódrych nohajcach a cholowach, a swětłomódrych trikotach. Předehra Korutanscy Słowjeńcy přećiwo Madźaram ze Słowakskeje je so 1:0 za Madźarow ze Słowakskeje skónčiła. Madźarojo su jutře naši přećiwnicy, Korutanscy Słowjeńcy wutoru.
  Jan Rehor, 6/19/2016 3:33:20 PM Uhr
 • Na poł šesćich je dawno nimo, sudnik je zaso w kabinje. Njewěmy, čehodla duel njestartuja. Hmm? Oho. Nětko stadionowy rěčnik započnje. Zaćah cyłkow, tribuna steji! SERBJA, SERBJA, SERBJA, ..., jako prěnja hraja serbsku narodnu hymnu ...
  Jan Rehor, 6/19/2016 3:38:27 PM Uhr
 • Dźensniša spočatna zestawa serbskich muži!

  Benno Scholze, 6/19/2016 3:41:45 PM Uhr
 • 1:0 Dawid Jurš / 53. sekunda nic minuta / po róžku a małej mjerwjeńcy reaguje Wotrowčan najspěšnišo / twjerdźimy, zo běchu to najspěšniše wrota w stawiznach Europeady
  Jan Rehor, 6/19/2016 3:46:20 PM Uhr
 • Stajne nadběhi Serbow zaběraja cyły škit Němcow z Danskeje.

  Benno Scholze, 6/19/2016 3:52:56 PM Uhr
 • 2:0 (11.) Dawid Jurš, Jonas Krawčik je so prawej stronje super přesadźił, Krawčikowy pas přetworić bě za Jurša KLAKS
  Jan Rehor, 6/19/2016 3:57:17 PM Uhr
 • Dawid Jurš z druhimi wrotami!

  Benno Scholze, 6/19/2016 3:59:25 PM Uhr
 • Nětko naša zestawa SKWž: 23 Hubertus Čórlich - 5 Karl Petrick, 8 Denny Kral, 11 Bosćij Bejma, 14 Robert Lejnart, 16 Dawid Jurš, 18 Jonas Krawčik, 22 Bosćij Kindermann, 17 Denny Gloxyn, 6 Fabian Bejma, 7 Tadej Cyž
  Na ławce sedźa abo při ławce steja: 1 Christoph Gloxyn, 2 Patrick Woko, 9 Pětr Domaška, 19 Křesćan Bejmak, 20 Antonius Wałda, 21 Dirk Šołta + trenar Frank Ričl, ko-trenar Andre Strelow, mustwowy nawoda Bjarnat Deleńk, fyzioterapeutaj Frank Domš a Měrćin Špitank, nawoda našeje delegacije Marko Kowar, drastownik Daniel Ričel a hišće někotři hrajerjo, kotřiž dźensa hrać njebudu: Fabian Korjeńk, Bosćij Cyž, Simon Žur, Bosćij Bjeńš, Feliks Hrjehor
  Jan Rehor, 6/19/2016 4:00:06 PM Uhr
 • Starosćimy so wo našeho wrotarja Hubertusa! Je bjezdźěłny!
  Jan Rehor, 6/19/2016 4:09:56 PM Uhr
 • 3:0 (14.) Jonas Krawčik
  Hišće někotre słowa ke Krawčikowym wrotam: Njejsmy je widźeli. Naše holcy SKWž pak měnja, zo bě to flanka, kiž je we wrotach přizemiła. Hdyž woni to praja, potom to wšón tak budźe. :-)
  Jan Rehor, 6/19/2016 4:13:28 PM Uhr
 • Třělwa Bosćija Kindermanna smali do pola...

  Benno Scholze, 6/19/2016 4:17:52 PM Uhr
 • Po poł hodźinje steji dale 3:0 za SKWm. Naši hólcy su tempo z hry wzali a hižo chutne nadběhi njestartuja. Škit Serbow steji wěsće, Hubertus je bul mjeztym jónu popadnył a Němcy z Danskeje su hižo dwójce hrajerjej wuměnili. Što by nětko lěpje było: Wuslědk na kóždy pad zwyšić abo so za jutřišu hru šonwać?
  Jan Rehor, 6/19/2016 4:20:01 PM Uhr
Gesponsert von ScribbleLive Content Marketing Software Platform