Liveblog

Europeada

Europeada

 • Widźimoj, kak so dźensniši wječor wuwije a potom so snano hišće raz přizjewimoj. Nětko najprjedy raz k wječeri. Mějće a smějće so! :-) Beno a Jan
  Jan Rehor, 6/22/2016 4:43:33 PM Uhr
 • Hrajerjo dachu sej popołdnjo lubić.

  Benno Scholze, 6/22/2016 4:58:58 PM Uhr
 • Pola TWITTER namakałoj! Wutrobny dźak Juliano (Nyča)..

  Jan Rehor, 6/22/2016 6:35:48 PM Uhr
 • Buongiorno Łužica, buongiorno Italia!

  Smój z Benom hižo na nohach, rańši sport - hóčka, snědań-hóčka, prěniliveblogpřinošk-hóčka, Pětrej Domašce gratulowałoj - hóčka ...
  ... nětko techniku do awta a potom woměrje do Mühwalda, hdźež hraja naše holcy wot 11.00 hodź. přećiwo Retoromankam wo 5. městno ...

  Arrivederci .. hač do potom. Beno a Jan
  Jan Rehor, 6/23/2016 7:15:50 AM Uhr
 • Kapitan SKWm Pětr Domaška je dźensa rano 32 swěčkow wuduł, jeli je tortu dóstał. Přejemoj jemu kaž hižo prajene wjele zboža a hišće dosć a nadosć wrotow za wubranku!

  Benno Scholze, 6/23/2016 7:45:29 AM Uhr
 • Naše holcy so sćoplja při kejžorskim wjedrje w krasnej kónčinje - a nětko tłóčimy palcy!

  Benno Scholze, 6/23/2016 8:29:14 AM Uhr
 • Serbja putnikuja do stadiona w Mühwaldźe, je to mjeztym třeća serbska hra tu ... tajke něšto kaž naša domjaca stwa ... fanojo spěwaja "Pjate, pjate, pjate je nam swjate ..." :-)
  Jan Rehor, 6/23/2016 8:46:46 AM Uhr
 • Let´s go! Sudnik je dypkownje zahwizdał ... sym w nadběhu a w prěnjej mjeńšinje hru dominujemy ... zestawa hnydom slěduje ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:01:26 AM Uhr
 • Jědnatka a nas! Wrota! Sofija Bejmakec ... cyle wěsće deleka naprawo z našeho wida ... 4. mjeńšina ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:04:54 AM Uhr
 • Wrotarka běše bjez šansy!

  Benno Scholze, 6/23/2016 9:05:50 AM Uhr
 • Jadwiga Richterowa je dale bjezdźěłna - to so nam lubi!
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:06:52 AM Uhr
 • Zestawa SKWž, dźensa 230616: Jadwiga Richterowa - Janika Bětnarjec, Franciska Hellnerowa, Jana Mejglowa, Michaela Domaškec, Lenka Fryčec, Sofija Bejmakec, Anna Richterec, Marie-Luise Pjetašec, Chrystina Pašcyna, Helena Bětnarjec
  za wuměnu steja k dispoziciji: Tereza Wićazec, Julia Młynkec, Marija Škodźina, Lubina Mičkec, Lara Brücknerec, Michaela Młynkec, Klawdija Hejdušcyna, Elisabeth Škodźic a Alena Šołćic
  Naš team trenarjow: Pětr Bejmak - Handrij Rachela - Gerat Hrjehor
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:09:46 AM Uhr
 • Tu Lenka Fryčec, jeje třělwa pak so wotwobara.

  Benno Scholze, 6/23/2016 9:13:01 AM Uhr
 • Hrajemy dźensa jenož dwójce 30 mjeńšinow ... přihladowarska ličba: WJELE! WŠO POŁNE! JENOŽ SERBJA! ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:13:24 AM Uhr
 • Z dalokej trělwu Heleny Bětnarjec měješe wrotarka přećiwnika ćeže.

  Benno Scholze, 6/23/2016 9:17:52 AM Uhr
 • Šalalalalllala ... serbska wubranka ... kompletna SKWm je stadionje a holcy pohonjuje ... SUPER HóLCY!
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:21:20 AM Uhr
 • Hana Richterec je dźensa w najlěpšej formje. Nalěwo, naprawo, doprědka, dozady - wšudźe je widźeć! Snano trjeba horcotu, zo by čopła běžała. Wonka: 27 stopnjow.

  Benno Scholze, 6/23/2016 9:23:57 AM Uhr
 • Klawdija Hejdušcyna so přihotuje ... njewidźimoj pak hišće, štó dyrbi won ... 24. mjeńšina ... wupada cyle za tym, zo je to přihot, jeli so něšto stanje ... Beno měni, zo Jana Mejglowa hinka ... Klawdija je přihotowana ... Helena Bětnarjec dźe won ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:25:28 AM Uhr
 • Něhdźe 300 přiwisnikow tłóći tu w Mühlwaldźe žonam palcy! Najskerje je to nowy rekord!

  Benno Scholze, 6/23/2016 9:33:47 AM Uhr
 • přestawka ...

  Jan Rehor, 6/23/2016 9:39:44 AM Uhr
 • Druhi połčas ... hišće 30 mjeńšinow ... sudnik pak njemóže zahwizdać ... nětkole ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:41:06 AM Uhr
 • Kumštny trawnik su hišće raz krjepili, zo by so rjenje suwało. Abo wupadało.

  Benno Scholze, 6/23/2016 9:42:15 AM Uhr
 • Christina Pašcyna je stajnje zaso strašna. Spěšna nadběhowarka zaběra Retoromanski škit!

  Benno Scholze, 6/23/2016 9:49:09 AM Uhr
 • Ničo naspomnjenjahódne so njestanje ... ju tola, róžk za SKWž ... skakaja nimo ... na našich holcow a žonow budźe nětko ćežko dalše wrota třělić ... za Retoromanki pak tež ... naš nutřkowny škit z Janiku Bětnarjec a Francisku Hellnerowej wuprudźa wěstosć ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:50:43 AM Uhr
 • Maći Boža Róžeńčanska ... třělwa Retorromanki je do łaty prasła ... hoberske zbožo měli ... nětko róžk za nas ... superróžk ... wšitcy skakaja nimo ... słónco smudźi na hrajnišćo, burja so wjesela, naše holcy ćerpja ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:54:11 AM Uhr
 • 45. Lara Brücknerec nutř, Chrystina Pašcyna won,
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:58:40 AM Uhr
 • MLP do žerdźe! Marie-Lusie Pjetašec měješe wulku šansu 2:0 třělić (49.).
  Jan Rehor, 6/23/2016 10:00:47 AM Uhr
 • Naši mužojo wobjeduja, spěwaja, ... tón z tej wopušku je Jonas ...

  Jan Rehor, 6/23/2016 10:04:17 AM Uhr
 • Lara! Třělwu Lary wrotarka wuběrnje dźerži ... a nětko dwě dalšej supermegaršansy, ale bjez wuspěcha ... znowa róžk ... naše holcy mamja nadobo přidatne mocy - tajki prawy TURBO ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 10:06:10 AM Uhr
 • Lute róžki za NAS! Janika ze distny dweju metrow snadnje wyše wrotow ... to by rozsud był ..
  Jan Rehor, 6/23/2016 10:09:26 AM Uhr
 • Lara Brücknerec - při třělwje blokowana!

  Benno Scholze, 6/23/2016 10:11:27 AM Uhr
 • Dźensa je to skónčnje raz runohódny přećiwnik ... wjeselimy so hižo na kónc ... na kónc hry, nic europeady ... nětko spěwaja tu samo kěrluše ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 10:11:59 AM Uhr
 • Lubina Mičkec za Klawdiju ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 10:15:24 AM Uhr
 • Róžk ... róžkaj ... KÓNC! DOBYLI! 1:0 ... šěsć mjeńšinow přidatnje ... My smy dobyli, haj my smy dobyli ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 10:17:20 AM Uhr
 • Nimo je! A wjele zboža našim žonam!

  Benno Scholze, 6/23/2016 10:19:03 AM Uhr
 • :-)

  Jan Rehor, 6/23/2016 10:29:41 AM Uhr
 • WUBRANKA - DOBYŁA!

  Jan Rehor, 6/23/2016 10:29:48 AM Uhr
 • Smój tu hišće ... nječińće sej starosće ... party, party, party ... chcemoj po móžnosći wjele zapopadnyć ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 11:02:54 AM Uhr
 • ...módro-čerwjene-běłe morjo...

  Benno Scholze, 6/23/2016 11:13:39 AM Uhr
 • Připosłuchamoj runje zamołwitym widejokružka, čehodla je livestream wupadnył: "Třistakiloćežki synowy walčk je po horje dele přišmórał a satelitowu připrawu skóncował ...!
  Jan Rehor, 6/23/2016 11:37:06 AM Uhr
 • Bych rady do łoža šoł, Beno pak přeco hišće přizemił njeje ...

  Jan Rehor, 6/23/2016 10:17:32 PM Uhr
 • Chceće raz walčk widźeć?
  Jan Rehor, 6/23/2016 10:20:14 PM Uhr
 • Tu wón je - walčk, kiž je so wčera wo wupad livestreama postarał ...

  Jan Rehor, 6/23/2016 10:23:47 PM Uhr
 • ... wid synoweho walčka 30m před zražku z terasu ...naju jutrownej konjej byštaj so wjeseliłoj ... mamoj pak logistiski problem ...

  Jan Rehor, 6/23/2016 10:31:24 PM Uhr
 • UFTA

  Jan Rehor, 6/23/2016 10:45:05 PM Uhr
Gesponsert von ScribbleLive Content Marketing Software Platform