Liveblog

Europeada

Europeada

  Nic skawća, ale scouća, wuradźuja w hotelu SKWm. Tomaš Henčl (naprawo) je mjenujcy naš WUBRANKASCOUTINSPEKTOR. Wón našich přećiwnikow wobkedźbuje a dawa našim holcam a hólcam wažne pokiwy. Mužej nalěwo staj Korutanskej Słowjencaj z Awstriskeje. Woni su so nas dźensa prašeli, hač mamy někoho, kiž je Karačajenjow z Ruskeje wobkedźbował. Rusojo su jutře mjenujcy štwórćfinalny přećiwnik Korutanskich Słowjencow. Nadźijomnje je jimaj Tomaš Henčl pomhać móhł. Słowjency su mjenujcy chětro přijomny team.

  Jan Rehor, 6/22/2016 4:20:10 PM Uhr

  Chceće snano wědźeć, što je nam Feliks Hrjehor k wčerawšej čerwjenej karće prajił?

  Jan Rehor, 6/22/2016 4:25:35 PM Uhr

  Hana Richterec je dźensa w najlěpšej formje. Nalěwo, naprawo, doprědka, dozady - wšudźe je widźeć! Snano trjeba horcotu, zo by čopła běžała. Wonka: 27 stopnjow.

  Benno Scholze, 6/23/2016 9:23:57 AM Uhr
  Klawdija Hejdušcyna so přihotuje ... njewidźimoj pak hišće, štó dyrbi won ... 24. mjeńšina ... wupada cyle za tym, zo je to přihot, jeli so něšto stanje ... Beno měni, zo Jana Mejglowa hinka ... Klawdija je přihotowana ... Helena Bětnarjec dźe won ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:25:28 AM Uhr

  Něhdźe 300 přiwisnikow tłóći tu w Mühlwaldźe žonam palcy! Najskerje je to nowy rekord!

  Benno Scholze, 6/23/2016 9:33:47 AM Uhr

  přestawka ...

  Jan Rehor, 6/23/2016 9:39:44 AM Uhr
  Druhi połčas ... hišće 30 mjeńšinow ... sudnik pak njemóže zahwizdać ... nětkole ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:41:06 AM Uhr

  Kumštny trawnik su hišće raz krjepili, zo by so rjenje suwało. Abo wupadało.

  Benno Scholze, 6/23/2016 9:42:15 AM Uhr

  Christina Pašcyna je stajnje zaso strašna. Spěšna nadběhowarka zaběra Retoromanski škit!

  Benno Scholze, 6/23/2016 9:49:09 AM Uhr
  Ničo naspomnjenjahódne so njestanje ... ju tola, róžk za SKWž ... skakaja nimo ... na našich holcow a žonow budźe nětko ćežko dalše wrota třělić ... za Retoromanki pak tež ... naš nutřkowny škit z Janiku Bětnarjec a Francisku Hellnerowej wuprudźa wěstosć ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:50:43 AM Uhr
  3:0 (15.) Jonas Krawčik
  Jan Rehor, 6/24/2016 4:45:06 PM Uhr

  Ze 17 metrow naprawo so róžka. Zymnokrejnje.

  Benno Scholze, 6/24/2016 4:45:52 PM Uhr
  4:0 (16.) Dawid Jurš ... 5:0 (19.) Pětr Domaška ...
  Jan Rehor, 6/24/2016 4:47:17 PM Uhr

  Telko ruma njesměće Domašce dać! Tón šće sej připódla krajinu wobhlada a karu nutř sunje.

  Benno Scholze, 6/24/2016 4:49:49 PM Uhr
  Změny: Patrick Woko nutř, Křesćan Bejmak nutř, Feliks Hrjehor nutř, Tadej Cyž nutř, Fabian Korjeńk nutř, Robert Lejnart nutř, Bosćij Bejma nutř ... derje .. su kompletne mustwo měnili ... jenož Christoph Gloxyn hišće hraje ...
  Jan Rehor, 6/24/2016 5:10:57 PM Uhr
  Mamy serbskeho FRIZU! Wobraz hnydom přińdźe ...
  Jan Rehor, 6/24/2016 5:11:30 PM Uhr
  7:0 (32.) Křesćan Bejmak
  Jan Rehor, 6/24/2016 5:12:02 PM Uhr

  Fabian Bejma. Toho su přebarbili. Nětko hraje do wopačneho směra.

  Benno Scholze, 6/24/2016 5:12:49 PM Uhr

  Křesćan stłóći kulu swobodnje do saka.

  Benno Scholze, 6/24/2016 5:13:53 PM Uhr
  Wuhladkoreporterka Diana čita hru: "Widźu, zo Fabian hru Frizow diriguje ... to by něšto było, hdy by Bejma Gloxynej jen nutř prasnył ..."
  Jan Rehor, 6/24/2016 5:14:25 PM Uhr
  Kónc prěnjeho połčasa podlěšenja ...
  Jan Rehor, 6/25/2016 4:20:30 PM Uhr

  Nětko je to tajka prawa finalna hra! Šansy na woběmaj stronomaj. Ale najprjedy wodychnyć. A naparjeny chmjel napjelnić.

  Benno Scholze, 6/25/2016 4:21:39 PM Uhr
  WROTA! ... za Južny Tirol ... ćisło 7 ... (120.) ... new score 2:1 ...
  Jan Rehor, 6/25/2016 4:37:38 PM Uhr

  Naprawo skoči bul do saka! Bul spóznajeće pola třećeho SEL ...

  Benno Scholze, 6/25/2016 4:38:52 PM Uhr
  Okcitaniska hraje jenož hišće z dźewjećomi ... kapitan je dele ... druha žołta ...
  Jan Rehor, 6/25/2016 4:44:49 PM Uhr
Gesponsert von Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement