Liveblog

Europeada

Europeada

 • Nic skawća, ale scouća, wuradźuja w hotelu SKWm. Tomaš Henčl (naprawo) je mjenujcy naš WUBRANKASCOUTINSPEKTOR. Wón našich přećiwnikow wobkedźbuje a dawa našim holcam a hólcam wažne pokiwy. Mužej nalěwo staj Korutanskej Słowjencaj z Awstriskeje. Woni su so nas dźensa prašeli, hač mamy někoho, kiž je Karačajenjow z Ruskeje wobkedźbował. Rusojo su jutře mjenujcy štwórćfinalny přećiwnik Korutanskich Słowjencow. Nadźijomnje je jimaj Tomaš Henčl pomhać móhł. Słowjency su mjenujcy chětro přijomny team.

  Jan Rehor, 6/22/2016 4:20:10 PM Uhr
 • Chceće snano wědźeć, što je nam Feliks Hrjehor k wčerawšej čerwjenej karće prajił?

  Jan Rehor, 6/22/2016 4:25:35 PM Uhr
 • Hana Richterec je dźensa w najlěpšej formje. Nalěwo, naprawo, doprědka, dozady - wšudźe je widźeć! Snano trjeba horcotu, zo by čopła běžała. Wonka: 27 stopnjow.

  Benno Scholze, 6/23/2016 9:23:57 AM Uhr
 • Klawdija Hejdušcyna so přihotuje ... njewidźimoj pak hišće, štó dyrbi won ... 24. mjeńšina ... wupada cyle za tym, zo je to přihot, jeli so něšto stanje ... Beno měni, zo Jana Mejglowa hinka ... Klawdija je přihotowana ... Helena Bětnarjec dźe won ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:25:28 AM Uhr
 • Něhdźe 300 přiwisnikow tłóći tu w Mühlwaldźe žonam palcy! Najskerje je to nowy rekord!

  Benno Scholze, 6/23/2016 9:33:47 AM Uhr
 • přestawka ...

  Jan Rehor, 6/23/2016 9:39:44 AM Uhr
 • Druhi połčas ... hišće 30 mjeńšinow ... sudnik pak njemóže zahwizdać ... nětkole ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:41:06 AM Uhr
 • Kumštny trawnik su hišće raz krjepili, zo by so rjenje suwało. Abo wupadało.

  Benno Scholze, 6/23/2016 9:42:15 AM Uhr
 • Christina Pašcyna je stajnje zaso strašna. Spěšna nadběhowarka zaběra Retoromanski škit!

  Benno Scholze, 6/23/2016 9:49:09 AM Uhr
 • Ničo naspomnjenjahódne so njestanje ... ju tola, róžk za SKWž ... skakaja nimo ... na našich holcow a žonow budźe nětko ćežko dalše wrota třělić ... za Retoromanki pak tež ... naš nutřkowny škit z Janiku Bětnarjec a Francisku Hellnerowej wuprudźa wěstosć ...
  Jan Rehor, 6/23/2016 9:50:43 AM Uhr
 • 3:0 (15.) Jonas Krawčik
  Jan Rehor, 6/24/2016 4:45:06 PM Uhr
 • Ze 17 metrow naprawo so róžka. Zymnokrejnje.

  Benno Scholze, 6/24/2016 4:45:52 PM Uhr
 • 4:0 (16.) Dawid Jurš ... 5:0 (19.) Pětr Domaška ...
  Jan Rehor, 6/24/2016 4:47:17 PM Uhr
 • Telko ruma njesměće Domašce dać! Tón šće sej připódla krajinu wobhlada a karu nutř sunje.

  Benno Scholze, 6/24/2016 4:49:49 PM Uhr
 • Změny: Patrick Woko nutř, Křesćan Bejmak nutř, Feliks Hrjehor nutř, Tadej Cyž nutř, Fabian Korjeńk nutř, Robert Lejnart nutř, Bosćij Bejma nutř ... derje .. su kompletne mustwo měnili ... jenož Christoph Gloxyn hišće hraje ...
  Jan Rehor, 6/24/2016 5:10:57 PM Uhr
 • Mamy serbskeho FRIZU! Wobraz hnydom přińdźe ...
  Jan Rehor, 6/24/2016 5:11:30 PM Uhr
 • 7:0 (32.) Křesćan Bejmak
  Jan Rehor, 6/24/2016 5:12:02 PM Uhr
 • Fabian Bejma. Toho su přebarbili. Nětko hraje do wopačneho směra.

  Benno Scholze, 6/24/2016 5:12:49 PM Uhr
 • Křesćan stłóći kulu swobodnje do saka.

  Benno Scholze, 6/24/2016 5:13:53 PM Uhr
 • Wuhladkoreporterka Diana čita hru: "Widźu, zo Fabian hru Frizow diriguje ... to by něšto było, hdy by Bejma Gloxynej jen nutř prasnył ..."
  Jan Rehor, 6/24/2016 5:14:25 PM Uhr
 • Kónc prěnjeho połčasa podlěšenja ...
  Jan Rehor, 6/25/2016 4:20:30 PM Uhr
 • Nětko je to tajka prawa finalna hra! Šansy na woběmaj stronomaj. Ale najprjedy wodychnyć. A naparjeny chmjel napjelnić.

  Benno Scholze, 6/25/2016 4:21:39 PM Uhr
 • WROTA! ... za Južny Tirol ... ćisło 7 ... (120.) ... new score 2:1 ...
  Jan Rehor, 6/25/2016 4:37:38 PM Uhr
 • Naprawo skoči bul do saka! Bul spóznajeće pola třećeho SEL ...

  Benno Scholze, 6/25/2016 4:38:52 PM Uhr
 • Okcitaniska hraje jenož hišće z dźewjećomi ... kapitan je dele ... druha žołta ...
  Jan Rehor, 6/25/2016 4:44:49 PM Uhr
Gesponsert von ScribbleLive Content Marketing Software Platform